Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Lê Quý Đôn

Hiệu trưởng

Lê Thành Dũng
Lê Thành Dũng

Ngày sinh: 9/10/1966

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Ngọc Linh
Nguyễn Thị Ngọc Linh

Ngày sinh: 2/3/1975

Kiều Thị Thanh Bình
Kiều Thị Thanh Bình

Ngày sinh: 17/4/1970

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích